WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2011/3

Migraine en primaire hoofdpijn

4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 augustus 2012
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Migraine komt net als andere soorten hoofdpijn veel voor. Er zijn vele vormen van hoofdpijn en hoofdpijn heeft vele oorzaken. De incidentie van hoofdpijn bij kinderen van 0-14 jaar is 40 per 1000 levensjaren. De lifetime prevalentie van hoofdpijn is ongeveer 90-95%. Wereldwijd is de International Classification of Headache Disorders (ICHD) opgesteld onder auspiciën van de International Headache Society. Kort samengevat gaat deze classificatie uit van drie soorten hoofdpijn: een primaire vorm, secundaire vorm en diverse soorten hoofdpijn. In deze nascholing wordt aandacht besteed aan primaire hoofdpijn.

Hoofdpijn

Primaire hoofdpijn is een ziekte op zich, bijvoorbeeld migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn. Hoewel er maar een beperkt aantal soorten primaire hoofdpijn is, komen ze veel voor en dat geldt met name voor migraine en spanningshoofdpijn. Secundaire hoofdpijn is een hoofdpijn die door een andere ziekte wordt veroorzaakt. Er zijn dus vele soorten secundaire hoofdpijn. Het onderscheid tussen een primaire en secundaire hoofdpijn wordt hoofdzakelijk gemaakt op basis van de anamnese. Secundaire hoofdpijn vereist verder onderzoek, primaire hoofdpijn heeft vooral een adequate behandeling nodig. Voor de behandeling van secundaire hoofdpijn en de differentiaaldiagnosen wordt verwezen naar de NHG-Standaard Hoofdpijn. Indien er in deze nascholing wordt gesproken over hoofdpijn, dan wordt daarmee dus meestal primaire hoofdpijn bedoeld.
De kosten die hoofdpijn met zich meebrengt, zijn hoog. Zowel directe kosten (behandeling en geneesmiddelgebruik) als indirecte kosten (werkverzuim en eventueel WIA-problematiek). Volgens de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvHP) kost hoofdpijn de samenleving jaarlijks meer dan 3 miljard euro. De WHO schaart hoofdpijn in de top 20 van de meest invaliderende aandoeningen.

In deze nascholing leert u de verschillende soorten primaire hoofdpijn van elkaar te onderscheiden. Tevens wordt nader ingegaan op de meest voorkomende vormen van primaire hoofdpijn: hoofdpijn type spanningshoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn en medicatieafhankelijke hoofdpijn.

Accreditatie

Dit nascholingsprogramma is voor openbaar apothekers voor 4 punten geaccrediteerd onder ID 98945.

Inhoud

BLOK A Oorzaken, prevalentie, pathofysiologie

A1 Oorzaak en prevalentie

A2 Kenmerken en pathofysiologie

BLOK B Niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling

B1 Niet-medicamenteuze behandeling

B2 Farmacotherapie migraine

B3 Farmacotherapie andere primaire hoofdpijn

Actie en verantwoording

Literatuur

Nadere bespreking van de vragen

Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’

Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)

Afsluitende toets

Auteur

Drs. A.J. Hoekstra is openbaar apotheker en redactielid van AccreDidact. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

  • is uw kennis van migraine en andere hoofdpijn actueel;
  • bent u op de hoogte van de pathofysiologie en kenmerken van migraine en andere hoofdpijn;
  • kunt u de diverse soorten hoofdpijn onderscheiden;
  • kunt u de niet-medicamenteuze behandelingen van migraine en andere hoofdpijn benoemen;
  • bent u op de hoogte van de medicamenteuze behandeling en profylactische behandeling van migraine en andere hoofdpijn;
  • weet u welke rol u als apotheker kunt spelen in de behandeling van migraine en andere hoofdpijn.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • KNMP

    KNMP

Inloggen