WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/3

Hartfalen

Auteurs: Lieshout, G.J.C.M. van en Bosch, W.J.H.M. van den
4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 juli 2017
Verdien 2 StiPCO-punten
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Naar schatting één op de twintig Nederlanders van 65 jaar en ouder lijdt aan hartfalen. Boven de 85 jaar stijgt dit tot één op de vijf. Het aantal bekende gevallen van hartfalen zal de komende twintig jaar nog meer toenemen. Dat wordt op de eerste plaats veroorzaakt door de dubbele vergrijzing: er komen meer ouderen en die ouderen leven gemiddeld langer. Op de tweede plaats verbeteren de mogelijkheden voor behandeling van hartziekten sterk. Zo sterven er veel minder mensen ten gevolge van een hartinfarct, maar daar wordt ook een prijs voor betaald: de kans is groter dat zij bij het ouder worden hartfalen ontwikkelen.

De eerste lijn en hartfalen
Huisartsen zijn in verschillende stadia betrokken bij patiënten met hartfalen, samen met de cardioloog en de verpleegkundige op de polikliniek hartfalen. In de eerste lijn is ook de apotheker bij hartfalen betrokken en soms de diëtist en de fysiotherapeut.
Hartfalen is een ziekte waarbij samenwerking erg belangrijk is. Er hoort een goede afstemming te zijn tussen de eerste lijn en het ziekenhuis, waar de zorg geconcentreerd is in hartfalenpoli’s.

Ontwikkelingen
De ontwikkelingen in de diagnostiek van hartfalen en in de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen gaan erg snel. Nog niet zo lang geleden wisten we nog niet van bloedtesten zoals het BNP (B-type natriuretisch peptide; dit is maatgevend voor de ernst van hartfalen), de implantatie van de ICD (interne cardioverter-defibrillator; elektronisch implantaat voor voortdurende bewaking van de elektrische hartactiviteit en voor automatische defibrillatie) en de MRI (magnetic resonance imaging) van het hart. Het is goed daar iets van te weten, want patiënten kunnen erover vertellen in de apotheek.

Accreditatie

Voor deze nascholing is voor openbaar apothekers voor 4 nascholingsuren en 2 StiPCO-punten accreditatie toegekend (ID252113).

Inhoud

Blok A    Fysiologie, pathofysiologie en symptomatologie
A1 Fysiologie en pathofysiologie
A2 Oorzaken en symptomatologie

Blok B    Diagnostiek en behandeling
B1 Diagnostiek, prevalentie en prognose
B2 Niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling
B3 Hartfalenpoli, zelfmanagement en bijzondere behandelingsmogelijkheden

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)

Over de auteurs

Gert van Lieshout is arts. Na achttien jaar fulltime huisarts te zijn geweest, is hij parttime gaan werken en is hij zich met nascholing gaan bezighouden. Als een van de oprichters van AccreDidact is hij zestien jaar actief geweest met het ontwikkelen van schriftelijke, geaccrediteerde nascholing voor huisartsen, apothekers, doktersassistenten en apothekersassistenten. Momenteel geeft hij mondelinge, geaccrediteerde nascholing aan apothekers en ontwikkelt hij schriftelijke, geaccrediteerde nascholing.
Belangenconflicten: geen.

Wil van den Bosch was 36 jaar huisarts, waarvan de laatste 30 jaar in Lent. Hij is hoogleraar huisartsgeneeskunde aan het Radboudumc in Nijmegen. Verder is hij lid van de Gezondheidsraad en hoofdredacteur van Bijblijven, een nascholingstijdschrift voor huisartsen. Hart- en vaatziekten hebben altijd zijn bijzondere interesse gehad. Zo was hij meer dan 30 jaar lid van een werkgroep van huisartsen die zelf ECG’s beoordeelden. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Algemeen leerdoel: na afronding van dit nascholingsprogramma hebt u meer kennis over en inzicht in het ziektebeeld hartfalen en de behandeling daarvan. Daardoor bent u beter in staat patiënten te begrijpen en te begeleiden wanneer ze vragen hebben over medicatie, ervaringen willen delen of voor een advies in de apotheek komen.
Dit leerdoel bereikt u na het afronden van dit nascholingsprogramma, doordat u:

  • kennis hebt van de achtergronden van hartfalen, de diagnostiek en de behandeling;
  • beter bent toegerust om patiënten met hartfalen te begrijpen en te begeleiden;
  • kennis hebt van de mogelijkheden die er in de eerste lijn zijn op het gebied van de begeleiding van chronisch hartfalen;
  • enige kennis hebt over bijzondere behandelingen van hartfalen in het ziekenhuis
  • over dit onderwerp met de huisartsen in uw FTO aan de slag kunt;
  • u meermaals stil heeft gestaan bij bespreekpunten over dit onderwerp met collega-apothekers en uw assistenten.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • KNMP

    KNMP

Inloggen