WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/4

Ethiek

Auteur: Brinke, M. ten
4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 september 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

In de dagelijkse praktijk van de apotheek krijgt de apotheker met vele morele kwesties te maken. Deze hebben vaak te maken met verschillen in na te streven waarden, belangen en visies. De farmaceutische zorg is immers een proces dat zich in een web van relaties tussen diverse betrokkenen afspeelt: de patiënt, de apotheker, de apothekersassistenten, maar ook andere zorgverleners (zoals de huisarts, specialist en hun assistenten) en andere belanghebbenden zoals de ziektekostenverzekeraar. Dit vraagt om aandacht voor het onderhouden van deze relaties en het op elkaar afstemmen van verantwoordelijkheden. Het is een continue uitdaging om, rekening houdend met al deze belangen, de taken uit te voeren. Daarbij wordt van een professional verwacht dat hij zijn handelen en de keuzes die hij daarin maakt, kan verantwoorden.


De farmaceutische ethiek betreft het handelen met betrekking tot geneesmiddelen vanaf de ontwikkeling en productie tot de terhandstelling aan de patiënt. De ethiek in de openbare farmacie heeft een heel eigen inkleuring door het krachtenveld waarin de openbare apotheker zich bevindt. Hij staat in tussen de belangen en waarden van de individuele patiënt, de voorschrijver, andere zorgverleners en medebehandelaars, de ziektekostenverzekeraar, de beroepsgroep, de samenleving en tegelijkertijd staat hij voor het belang van de apotheek als het bedrijf met medewerkers en kapitaal.
Kennis dient steeds bijgehouden te worden om de vakdeskundigheid te behouden en expert te blijven. Het handelen van apothekers kent tal van waardegeladen momenten en draait om de kwaliteit van relaties. Daarmee is het professioneel handelen van apothekers ook normatief geladen en vraagt om ethische vaardigheden. Het versterken van deze ethische competentie wordt ook wel normatieve professionalisering genoemd. De apotheker kijkt daarbij niet alleen naar de vakinhoudelijk juiste besluitvorming, maar houdt ook de morele dimensie van het besluitvormingsproces tegen het licht. Dit wordt gedaan door een systematische en kritische reflectie en analyse van morele kwesties in de praktijk. In deze nascholing worden hiervoor handvatten geboden.

Na afloop van dit nascholingsprogramma hebt u inzicht in wat farmaceutische ethiek en normatieve professionaliteit voor de openbaar apotheker inhouden. U kunt morele bronnen, zoals persoonlijke waarden en waarden van de beroepsgroep en samenleving betrekken bij een kritische reflectie op het eigen handelen als apotheker en u kunt morele kwesties in de praktijk herkennen en deze analyseren aan de hand van diverse ethische perspectieven. Hierdoor kunt u in een morele kwestie beargumenteerd tot een afweging komen.

Accreditatie

Voor deze nascholing is voor openbaar apothekers voor 4 nascholingsuren accreditatie toegekend (ID259342).

Over de auteur

Monique ten Brinke MSc MA, openbaar apotheker en zorgethicus, is werkzaam als openbaar apotheker en heeft een eigen nascholingsbedrijf (ETHIEK@WORK). Zij geeft gastcolleges ethiek aan de farmacieopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen en is lid van de SIG Ethiek & Filosofie van de KNMP.
Belangenconflict: geen.

Inhoud

BLOK A    Ethiek
A1 Ethiek in de dagelijkse praktijk
A2 Bestaansethiek en farmaceutische ethiek
A3 Systematische ethische reflectie
A4 Morele bronnen

BLOK B    Normatieve professionaliteit
B1 Inleiding normatieve professionaliteit
B2 Stappenplan voor moreel beraad

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

  • hebt u inzicht in wat farmaceutische ethiek en normatieve professionaliteit voor de openbaar apotheker inhouden;
  • kunt u morele bronnen, zoals persoonlijke waarden en waarden van de beroepsgroep en samenleving betrekken bij een kritische reflectie op het eigen handelen als apotheker;
  • kunt u morele kwesties in de praktijk herkennen en deze analyseren aan de hand van diverse ethische perspectieven;
  • kunt u in een morele kwestie beargumenteerd tot een afweging komen.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • KNMP

    KNMP

Inloggen