WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2016/5

Dyslipidemie

Auteur: Dr. J.M.A. Sitsen
4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 november 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

 
Dyslipidemie is een verzamelterm voor aandoeningen waarbij de normale samenstelling van de lipiden in het bloed is verstoord. 'Lipidemie' wordt beschreven als 'overmaat van lipiden in het bloed' en 'hyperlipidemie' als 'verzamelbegrip van hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie en hyperlipoproteïnemie'. Dyslipidemie en hyperlipidemie zijn woorden die meestal als onderling vervangbaar worden gezien. Bij dyslipidemie kan echter ook sprake zijn van een verlaging van bepaalde lipiden in het bloed.
De aandoeningen die vallen onder dyslipidemie zijn van groot klinisch belang omdat deze vrijwel altijd gepaard gaan met een verhoogd risico op atherosclerotische hart- en vaatziekten als gevolg van de afzetting van cholesterol in de vaatwand. En deze hart- en vaatziekten zijn een belangrijke doodsoorzaak in de (westerse) wereld. In 2011 stierven in Nederland 38.132 personen (17.881 mannen en 20.251 vrouwen) aan een hart- en vaatziekte (ICD-10-hoofdstuk I00-I99) als primaire doodsoorzaak. De sterfte aan hart- en vaatziekten vindt voornamelijk plaats op hoge leeftijd. Hierbij zij aangetekend dat de sterfte aan hart- en vaatziekten in Nederland laag is vergeleken met die in vele andere lidstaten van de Europese Unie.


In deze nascholing wordt eerst een overzicht gegeven van de fysiologie van de verschillende bloedlipiden. Daarna komen de verschillende vormen van dyslipidemie aan de orde en tot slot worden de verschillende (farmacotherapeutische) behandelingsmogelijkheden besproken. Na afronding van dit nascholingsprogramma hebt u meer kennis over en inzicht in de verschillende vormen van dyslipidemie en de behandeling daarvan. U verkrijgt kennis van de normale samenstelling en de fysiologie van bloedlipiden. Het programma verschaft inzicht in de verschillende soorten afwijkingen van de normale samenstelling en de pathofysiologie van de bloedlipiden. U leert de werkingsmechanismen, bijwerkingen, interacties en toepassingingsindicaties van de verschillende (groepen) geneesmiddelen die men toepast bij de behandeling van de verschillende vormen van dyslipidemie.

Accreditatie

Aan deze nascholing is voor openbaar apothekers voor 4 nascholingsuren accreditatie toegekend onder ID265008.

Inhoud

Blok A    Diagnostiek
A1 De normale samenstelling van de bloedlipiden
A2 Fysiologie van de lipiden in het bloed
A3 Pathofysiologie van de lipiden in het bloed

Blok B    Behandeling
B1 Geneesmiddelen bij de behandeling van dyslipidemie
B2 De (farmaco)therapie van dyslipidemie

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Afsluitende toets

Over de auteur

Ad Sitsen studeerde farmacie en geneeskunde te Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 1972 en het artsdiploma in 1980. Vervolgens verrichtte hij gedurende enkele jaren dierexperimenteel farmacologisch onderzoek op cardiovasculair terrein aan het Rudolf Magnus Instituut te Utrecht. Hij was enige jaren werkzaam als arts-assistent interne geneeskunde in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Vanaf 1985 tot begin 2004 was hij werkzaam bij nv Organon en verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Thans is hij adviseur van enkele farmaceutische bedrijven (Prosensa, MEDIR, DynaCorts) en is hij betrokken bij nascholingscursussen voor apothekers.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afronding van dit nascholingsprogramma:

 • kent u de normale samenstelling van de bloedlipiden;
 • kent u de fysiologie van de bloedlipiden;
 • hebt u inzicht verkregen in de verschillende soorten afwijkingen van de normale samenstelling en de
 • pathofysiologie van de bloedlipiden;
 • kent u de werkingsmechanismen, bijwerkingen en interacties van de geneesmiddelen
 • die men toepast bij de behandeling van de verschillende vormen van dyslipidemie;
 • kent u de indicaties voor toepassing van de verschillende (groepen van)
 • geneesmiddelen ter behandeling van de verschillende vormen van dyslipidemie.

Video's bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KNMP

  KNMP

Inloggen