WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2014/3

Chronische nierschade

Auteurs: Dr. N. Scherpbier, Dr. A. Geerts en Dr. W. de Grauw
4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 juli 2016
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Chronische nierschade is een veelvoorkomend probleem, met een prevalentie van 5% tot 10% in de algemene bevolking. De forse toename van het aantal patiënten met diabetes mellitus type 2, hypertensie of atherosclerotisch vaatlijden in de afgelopen is – naast de vergrijzing – debet aan de stijgende prevalentie van chronische nierschade. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat een gestoorde nierfunctie een belangrijke risicofactor is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Verlaging van de bloeddruk en optimale behandeling van bijkomende risicofactoren verbeteren de prognose van patiënten met chronische nierschade. Het is daarom belangrijk dat al in een vroeg stadium van nierschade behandeling en controle plaatsvinden, om verdere achteruitgang van de nierfunctie te vertragen en het cardiovasculair risico te verminderen. Medicatiebewaking is daarbij van meet af aan een belangrijk aandachtspunt. Medicatieveiligheid bij patiënten met chronische nierschade kent vele aspecten: geneesmiddelen kunnen (tijdelijk) schadelijk zijn voor de nier, de verminderde uitscheiding kan leiden tot verhoogde plasmaspiegels van het geneesmiddel of de werking van het geneesmiddel kan juist onvoldoende zijn, omdat de effectiviteit van het geneesmiddel afhankelijk is van de perfusie door de nier.

Accreditatie

Deze nascholing is voor openbaar apothekers voor 4 nascholingsuren geaccrediteerd onder nummer ID185042.

Inhoud

Blok A Achtergrondinformatie en diagnostiek
A1 Achtergrondinformatie
A2 Diagnostiek

Blok B Behandeling en implementatie
B1 Behandeling
B2 Implementatie

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur

Auteurs

Dr. Nynke Scherpbier is hoofd van de eerstelijns vervolgopleidingen van het Radboudumc in Nijmegen en is huisarts in Lent. Zij is gepromoveerd op de organisatie van zorg rond patiënten met chronische nierschade in de eerste lijn.

Dr. Arjen Geerts is projectapotheker in de apotheek van het UMC Utrecht en gepromoveerd op het gebruik van laboratoriumwaarden bij het individualiseren van de farmacotherapie.

Dr. Wim de Grauw is huisarts in Berghem en senior onderzoeker bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het RadboudUMC. Hij doet onderzoek naar diabetes en naar chronische nierschade.

De auteurs hebben geen conflicterende belangen bij deze nascholing.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

 • bent u op de hoogte van de prevalentie van chronische nierschade;
 • weet u hoe chronische nierschade wordt vastgesteld en geclassificeerd;
 • kunt u risicofactoren voor chronische nierschade noemen;
 • weet u wat de complicaties van chronische nierschade kunnen zijn;
 • kent u de pitfalls bij de beoordeling van een schatting van de nierfunctie;
 • bent u op de hoogte van geneesmiddelen die aandacht behoeven in het geval van verminderde nierfunctie;
 • bent u op de hoogte van verschillende methoden om de bewaking van medicatieveiligheid bij patiënten met chronische nierschade te organiseren;
 • kunt u aan de hand van een aantal aandachtspunten aan de slag met de implementatie van de verworven kennis.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

 • KNMP

  KNMP

Inloggen