WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2011/4

Bacteriele huidinfecties

4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 september 2012
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Jaarlijks ziet de huisarts ongeveer honderd patiënten met een bacteriële huidinfectie. Het merendeel van deze patiënten zal hij zelf kunnen behandelen. Welke infectie dient lokaal behandeld te worden en in welke gevallen is een systemische behandeling vereist? Wat zijn de middelen waarmee lokaal of oraal wordt behandeld? Voor kennis omtrent de pathogenese van bacteriële huidinfecties is het belangrijk ook de pathofysiologie van de huid te bekijken. De huid is het grootste orgaan van het lichaam, bij een volwassene beslaat hij een oppervlak van 1,5-2 m2 en weegt (inclusief onderhuids bindweefsel) 15-20 kg. De huid beschermt het lichaam tegen invloeden van buitenaf (schadelijke stoffen, micro-organismen, ultraviolet licht) en zorgt voor het handhaven van de lichaamstemperatuur en een evenwichtige verdeling van lichaamsvocht.

Antibiotica

Er wordt altijd gewaarschuwd voor sensibilisatie en resistentievorming bij gebruik van antibiotica op de huid. Wat zijn dan uiteindelijk goede keuzes? Is mupirocine inderdaad een reservemiddel? Als antibiotica geïndiceerd zijn, hebben huisartsen de neiging bij onzekerheid over de diagnose breedspectrumantibiotica te geven, maar meestal is dat niet nodig en zelfs overbodig. Welke situaties zijn dat? En wanneer wordt fenoxymethylpenicilline gegeven en wanneer flucloxacilline bij bacteriële huidinfecties? Moet er nu als regel een bètalactamaseremmend antibioticum worden gegeven of kan het met de ‘gewone’ antibiotica?

Accreditatie

Voor dit nascholingsprogramma is voor openbaar apothekers accreditatie voor 4 punten aangevraagd onder ID 101496.

Inhoud

BLOK A Fysiologie huid; diagnose en prevalentie van bacteriële huidinfecties

A1 Fysiologie van de huid

A2 Diagnostiek en prevalentie

A3 Oppervlakkige bacteriële huidinfecties

A4 Diepe bacteriële huidinfecties

BLOK B Behandeling van bacteriële huidinfecties

B1 Voorlichting en niet-medicamenteuze behandeling

B2 Medicamenteuze therapie

B3 Farmacotherapie oppervlakkige bacteriële huidinfecties

B4 Farmacotherapie diepe bacteriële huidinfecties

Actie en verantwoording

Literatuur

Nadere bespreking van casuïstuiek en vragen

Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’

Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)

Afsluitende toets

Auteur

Drs. M.D. Vijverberg-Vermaas is apotheker. Belangenconflicten: geen.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

  • weet u hoe de huid is opgebouwd;
  • is u bekend op welke manier de diagnose van verschillende bacteriële huidinfecties wordt gesteld;
  • hebt u achtergrondinformatie over oppervlakkige en diepe bacteriële huidinfecties en hoe vaak ze voorkomen;
  • weet u welke (niet-)medicamenteuze maatregelen kunnen worden genomen bij bacteriële huidinfecties.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • KNMP

    KNMP

Inloggen