WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
 • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2023/5

Acuut coronair syndroom

Auteurs: Groeneveld, S.A. en Hassink, R.J.
3
Nascholingsuren te behalen tot: 30 november 2024

Pijn op de borst is een veelvoorkomende klacht. Bij patiënten met pijn op de borst neemt de huisarts in eerste instantie beslissingen over diagnostiek en beleid op grond van de anamnese, de voorgeschiedenis, de cardiale risicofactoren en het lichamelijk onderzoek. Er zijn patiënten bij wie het vermoeden van een acuut coronair syndroom (ACS) meteen op de voorgrond staat, maar er blijft een groep patiënten over waarbij de oorzaak van de klachten niet direct duidelijk is.

De klacht pijn op de borst kent een uitgebreide differentiële diagnose. Uit verschillende onderzoeken in huisartsenpraktijken blijkt pijn op de borst in 8% tot 15% een cardiovasculaire oorzaak te hebben.1

Bij onderzoek naar het verschil in voorkomen van diagnosen bij patiënten met pijn op de borst in de huisartsenpraktijk versus de Spoedeisende Hulp, blijken in de huisartsenpraktijk vooral skelet- en spierproblemen, gastro-intestinale ziekten, psychopathologie en aandoeningen van de luchtwegen frequent aanwezig; op de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn het vooral ernstige longziekten en hart- en vaatziekten. In de huisartsenpraktijk had 13% van de patiënten een cardiovasculair probleem, versus 54% van de patiënten op de SEH.2

Het acuut coronair syndroom is een potentieel levensbedreigende ziekte. Het is belangrijk dat een tijdige en adequate behandeling wordt gestart. Een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn bloedverdunners. Andere medicatie die frequent wordt voorgeschreven bij patiënten met coronairlijden zijn bètablokkers, ACE-remmers, statines, nitraten en calciumantagonisten. Aangezien de patiëntenpopulatie gemiddeld ouder is, komen er bij veel patiënten meerdere comorbiditeiten voor. Dit zorgt vaak voor polyfarmacie en lastige interacties.

De apotheker heeft een belangrijke rol bij het instellen en het controleren van de behandeling van coronairlijden. Vanwege het frequent voorkomen van polyfarmacie bij hartpatiënten is het belangrijk dat apothekers de indicatie voor bepaalde medicijnen controleren en beoordelen. Een andere belangrijke taak van de apotheker is interacties opsporen en indien mogelijk te zorgen dat vervelende bijwerkingen voorkomen worden. In de praktijk is dit niet altijd gemakkelijk.

Accreditatie

Dit programma voor openbaar apothekers is door de KNMP onder ID 525311 geaccrediteerd voor 3 uur. U krijgt de punten toegekend als u de afsluitende toets succesvol (≥ 60 procent correct beantwoord) hebt afgerond.

Inhoud

BLOK A Acuut coronair syndroom, stabiele angina pectoris
A1 Acuut coronair syndroom
A2 Stabiele angina pectoris

BLOK B (Niet-)medicamenteuze behandeling
B1 Behandeling van acuut coronair syndroom 
B2 Behandeling van stabiele angina pectoris 
B3 Niet-medicamenteuze behandeling: CVRM

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)
Toets voor Apothekers 2023/5

Auteurs

Sanne Groeneveld is gepromoveerd in het UMC Utrecht op het onderwerp ‘levensbedreigende hartritmestoornissen’, en werkt momenteel als arts-assistent cardiologie op de afdeling Cardiologie van het UMC Utrecht.

Rutger Hassink is als cardioloog werkzaam in het UMC Utrecht.

Doelstellingen

Na afronding van dit nascholingsprogramma:

 • hebt u uitgebreid stilgestaan bij de klacht pijn op de borst;
 • hebt u kennisgenomen van de differentiële diagnose bij pijn op de borst;
 • staat het medicamenteuze beleid bij ACS u weer scherp voor ogen;
 • hebt u kennisgenomen van het medicamenteuze beleid bij stabiele angina pectoris;
 • hebt u stilgestaan bij enkele veelvoorkomende medicamenteuze interacties;
 • hebt u uw kennis opgefrist over de meest voorkomende bijwerkingen van cardiale medicatie;
 • hebt u nagedacht over de verschillende soorten antistolling bij het acuut coronair syndroom en de interacties daartussen;
 • hebt u kennisgenomen van de niet-medicamenteuze adviezen bij het acuut coronair syndroom.

 • KNMP

  KNMP

Inloggen