WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2015/4

Acute farmacotherapie

Auteur: Dr. J.M.A. Sitsen
4
Accreditatiepunten verlopen op: 1 september 2016
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Veel medische aandoeningen hebben een naam die begint met ‘acuut’ of ‘acute’. Men kan hierbij denken aan een acuut hartinfarct, acute sinusitis, acuut astma. Een aantal van deze aandoeningen doet zich voor in de eerstelijnsgezondheidszorg. Bij de behandeling van acute aandoeningen worden regelmatig geneesmiddelen toegepast evenals andere maatregelen.
In het Pinkhof Geneeskundig Woordenboek, elfde, herziene en uitgebreide druk (2006) wordt acuut omschreven als ‘plotseling beginnend en hevig verlopend’. Het tegengestelde is chronisch, beschreven als ‘sluipend, zich langzaam ontwikkelend (al of niet na een acuut begin) en gewoonlijk van lange duur’.
De behandeling van acute problemen heeft vaak onder grote druk plaats, enerzijds door de (mogelijke) ernst ervan en anderzijds door de dringende hulpvraag van de patiënt. In deze nascholing Acute farmacotherapie komt de benadering van patiënten met acute aandoeningen aan de orde, gevolgd door een aantal specifieke acute aandoeningen met daarbij de nadruk op aandoeningen die (mede) met geneesmiddelen worden behandeld én op aandoeningen die zich vooral in de eerstelijnsgezondheidszorg voordoen. Dit vakgebied noemt men in het algemeen ‘spoedeisende geneeskunde’.
Gelet op het gegeven dat patiënten die een acute aandoening hebben in het algemeen ook behoefte hebben aan acute hulp (dat wil zeggen hulp die snel kan worden gegeven en niet kan worden verkregen door een recept uit te schrijven en de patiënt of een naaste te vragen daarmee naar de apotheek te gaan), komt ook de inhoud van de dokterstas ter sprake.

Accreditatie

Voor deze nascholing is voor openbaar apothekers voor 4 nascholingsuren accreditatie toegekend (ID221144).

Inhoud

Blok A Organen, orgaansystemen en geneesmiddelen betrokken bij acute aandoeningen
A1 De ABCDE-benadering
A2 Organen, orgaansystemen en geneesmiddelen
A3 Geneesmiddelen voor patiënten met een acute aandoening

Blok B Farmacotherapie bij acute aandoeningen in de eerstelijnsgezondheidszorg
B1 Airway en Breathing (A en B)
B2 Circulation (C)
B3 Disability (D) en enkele andere acute aandoeningen
B4 Overige acute aandoeningen
B5 De visitetas van de huisarts

Actie en verantwoording
Nadere bespreking van vragen en casuïstiek
Literatuur
Opdrachtblad ‘Invoering in de apotheek’
Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ)

Over de auteur

Ad Sitsen studeerde farmacie en geneeskunde te Utrecht. Hij behaalde het apothekersdiploma in 1972 en het artsdiploma in 1980 en vervolgens verrichtte hij gedurende enkele jaren dierexperimenteel farmacologisch onderzoek op cardiovasculair terrein aan het Rudolf Magnus Instituut te Utrecht. Hij was enige jaren werkzaam als arts-assistent interne geneeskunde in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Vanaf 1985 tot begin 2004 was hij werkzaam bij nv Organon en verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Thans is hij adviseur van enkele farmaceutische bedrijven (Prosensa, Medir, Dynacorts) en is hij betrokken bij nascholingscursussen voor apothekers.

Doelstellingen van dit nascholingsprogramma

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

  • weet u wat de zogenoemde ABCDE-benadering inhoudt;
  • weet u meer over verschillende onderdelen van de ABCDE-benadering;
  • weet u welke geneesmiddelen worden toegepast bij de behandeling van acute aandoeningen;
  • bent u op de hoogte van een aantal acute aandoeningen in de eerstelijnsgezondheidszorg in het kader van de ABCDE-benadering;
  • hebt u een overzicht van de geneesmiddelen in de dokterstas.
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • KNMP

    KNMP

Inloggen