WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

“Apothekersassistenten moeten zich bewust worden van hun rol”

Op zaterdag 13 april vindt het Optima Farma Voorjaarscongres plaats. Optima Farma is de beroepsvereniging voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten, farmaceutisch managers en farmakundigen (AA). Voorzitter Trudy van Geffen zet zich dagelijks in voor het belang van de beroepsgroep. De beroepsvereniging heeft als doelstelling het leveren van kwalitatief goede farmaceutische patiëntenzorg door de zorgprofessional. Trudy vindt het daarom belangrijk dat alle apothekersassistenten gespitst zijn op het volgen van bij- en nascholing.

Welke bijdrage levert Optima Farma om de deskundigheid van apothekersassistenten te verhogen? 
Als apothekersassistent moet je patiënten kunnen begeleiden door ze goed voor te lichten. Dit kan bijdragen aan het vertrouwen dat patiënten hebben in de medicatie en of ze het wel of niet gaan gebruiken. Om vragen van patiënten te kunnen beantwoorden, moet je goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Optima Farma heeft een eigen website waar deze ontwikkelingen worden beschreven. Ook zijn we actief op sociale media, geven we E-papers met informatie uit en organiseren we regelmatig congressen. Het is belangrijk om je levenslang te blijven scholen en niet achterover te gaan leunen na het behalen van je diploma. Als beroepsvereniging gaan we daarom in gesprek met apothekersassistenten in opleiding en geven we hier voorlichting over op de mbo-opleidingen.

Hoe verbetert Optima Farma de positie van apothekersassistenten? 
Om meer aandacht te vestigen op het beroep van apothekersassistenten, gaat Optima Farma in gesprek met meerdere partijen. Denk hierbij aan andere beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen, mbo- en hbo-opleidingen, scholingsaanbieders en zorgverzekeraars.  Daarnaast zitten we ook aan tafel bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).   


“De apothekersassistent is zich vaak niet bewust hoe belangrijk hun taak in de keten van zorg is.”


Zijn apothekersassistenten zich bewust van hun rol? 

Je ziet dat apothekersassistenten vaak geen idee hebben hoe belangrijk hun taak in de keten van zorg is. De vereniging Long Alliantie Nederland (LAN) heeft onlangs geconcludeerd dat 25% van de ziekenhuisopnamen op het gebied van acute longaandoeningen teruggebracht kan worden door therapietrouw van de patiënt bij inhalatiemedicatie, het geven van goede voorlichting, een goed eerste uitgiftebegeleidingsgesprek en het monitoren van het geneesmiddelengebruik. In 85% van de gevallen wordt de eerste uitleg gegeven door de apothekersassistent. Als direct aanspreekpunt voor de patiënt kan de apothekersassistent bepalend zijn voor het medicatiegebruik. Het is problematisch dat er apotheken zijn die minimale voorlichting geven, omdat er geen bekostiging tegenover staat. Wanneer de voorlichting niet juist wordt gegeven en een patiënt medicatie verkeerd gebruikt, is de werking hiervan niet optimaal. Het komt voor dat er om deze reden een hogere dosering wordt voorgeschreven, extra medicatie wordt gegeven of dat de patiënt wordt doorverwezen naar het ziekenhuis. Dit leidt vervolgens onnodig tot hogere zorgkosten.

Heeft de apothekersassistent in de dagelijkse praktijk genoeg tijd voor het uitgiftegesprek?
Elk jaar komen er maatregelen bij, maar er verdwijnt nagenoeg niets. Sinds dit jaar worden paracetamol 1000mg, vitaminen en mineralen niet meer vergoed vanuit het basispakket. Ook is er nu naast het eigen risico een eigen bijdrage voor medicijnen tot maximaal 250 euro per persoon per jaar. Naast deze landelijke regels, heeft elke verzekeraar ook weer eigen maatregelen. Intussen zijn apothekersassistenten aan de balie voornamelijk bezig met het uitleggen van maatregelen en de gevolgen die deze wijzigingen met zich meebrengen, zoals het preferentiebeleid en medicijntekorten. De apothekersassistent komt hierdoor amper toe aan het geven van farmaceutisch inhoudelijke uitleg, wat van belang is bij het verstekken van medicijnen. Dit leidt tot frustraties. Zo ook bij de patiënt die veel geld aan de zorgverzekeraar betaalt en bij de apotheek geconfronteerd wordt met allerlei maatregelen die ervoor zorgen dat voorgeschreven geneesmiddelen soms moeilijk verkrijgbaar zijn.


“In 85% van de gevallen wordt de eerste uitleg verschaft door de apothekersassistent.”


Wat doet Optima Farma aan de toenemende agressie aan de balie?

Alle zorgprofessionals en dienstverleners hebben te maken met agressie. Dit is een maatschappelijk probleem. Als beroepsvereniging willen wij inzetten op de oorzaak hiervan, en dat is volgens ons de regeldruk aan de balie. We hebben hier met het ministerie van VWS over gesproken en vinden dat zowel apothekersassistenten als patiënten beter geïnformeerd moeten worden. Vaak worden apothekersassistenten pas eind december op de hoogte gesteld van nieuwe maatregelen. Het gevolg is dat apothekersassistenten deze regels op 2 januari meerdere malen per uur uit moeten leggen. Het ministerie van VWS heeft daarom, op verzoek van Optima Farma, een factsheet ontwikkeld, waarin beschreven staat wat er voor de zorgprofessional precies gaat veranderen. Ook is er een factsheet ontwikkeld die aan de patiënt meegegeven kan worden. Dit is een goede ontwikkeling, al zou het nog beter zijn als de nieuwe regelgeving niet telkens op het bord van de apothekersassistent belandt.

Wordt Optima Farma gehoord door het ministerie van VWS?
We zien dat we zo nu en dan andere standpunten hebben dan bijvoorbeeld de apothekers, maar dat we wel dingen bereiken als beroepsvereniging. Foliumzuur 5 mg zou met ingang van 1 januari 2019 bijvoorbeeld uit het pakket gaan. Optima Farma heeft aan kunnen tonen hoe belangrijk het is voor de patiëntveiligheid dat dit via de apotheek verstrekt wordt. Hierdoor blijft foliumzuur 5 mg voor vergoeding in aanmerking komen. 
                Ook hebben we onze zorgen kunnen uiten over de verlaagde instroom tot de opleiding Apothekersassistent. Nu mogen studenten met niveau vmbo-2 instromen, terwijl dit voorheen alleen mogelijk was met vmbo-3 en vmbo-4. Deze zorg wordt inmiddels ook door de apothekers gedragen. Langzaamaan wordt er naar ons geluisterd. We werken ook steeds vaker samen met apothekersverenigingen, zoals de KNMP. Als apothekersassistent kun je niet zonder apotheker, maar dat geldt ook andersom.

Hoe is het met bij- en nascholing van apothekersassistenten gesteld?
Apothekersassistenten hebben volgens het cao recht op geld voor scholing. Afhankelijk van de ervaring en het aantal uren dat er gewerkt wordt, is er een budget van 450 tot 1000 euro per persoon per jaar beschikbaar. Als beroepsvereniging willen wij apothekersassistenten bewust maken van dit privilege. Apothekersassistenten zijn zorgprofessionals en moeten zelf staan voor kennis, kunde en kwaliteit. Vandaar dat wij ook vaak naar apotheken gaan om apothekersassistenten zich hier bewust van te maken. We hebben gezien dat er een periode minder geld beschikbaar was in de apotheek. Apothekersassistenten mochten hierdoor minder scholen. Dat baarde grote zorgen over de toekomst van ons beroep. Met geld vanuit StiPCO, bedoeld voor het ontwikkelen van zorgprofessionals, kunnen apothekers zich specialiseren. Voor apothekersassistenten was dit geld niet beschikbaar. Wij hebben bij het ministerie van VWS het belang van bij- en nascholing voor apothekersassistenten aangekaart. De StiPCO-gelden zijn daardoor nu ook beschikbaar gesteld voor de apotheekteams, in plaats voor alleen apothekers.

De Kwaliteitsregisters voor apothekersassistenten en farmaceutisch consulenten zijn opgericht om kennis en kunde van de beroepsgroep aantoonbaar te maken en te kunnen borgen. Hoe werkt dit? 
Door je in te schrijven in het kwaliteitsregister kun je aantonen dat je bezig bent met kwaliteit. Na inschrijving beschik je over een persoonlijk portfolio, dat je kunt gebruiken bij functioneringsgesprekken, POP-gesprekken en sollicitatiegesprekken. Intussen hebben ongeveer 11.000 apothekersassistenten zich ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KABIZ).  Gedurende 5 jaar heb je de tijd om 100 punten te halen uit scholing en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten, zoals onder andere stagebegeleiding, deelname aan intercollegiaal overleg en zitting nemen in diverse commissies en werkgroepen. Na het behalen van de 100 punten, kun je opgaan voor herregistratie. Na een positief bevonden herregistratie ben je opnieuw voor 5 jaar kwaliteit-geregistreerd in het register. Wanneer je niet opgaat voor herregistratie, of het aantal punten niet haalt, krijg je de status diploma-geregistreerd. Het kwaliteitsregister wordt tegenwoordig vaak gebruikt bij functioneringsgesprekken in de apotheek. Ook blijkt het handig om contracten af te sluiten. Een apotheker krijgt bijvoorbeeld sneller een contract om incontinentiemateriaal te leveren, wanneer hij kan aantonen dat een apothekersassistent geschoold is op dat gebied.


“Hoe meer leden we hebben, hoe meer we als beroepsvereniging voor de beroepsgroep kunnen bereiken.”


 Wat wordt er vanuit de beroepsvereniging geregeld omtrent scholing?

Vroeger waren we een beroepsvereniging die een blad uitbracht en jaarlijks één congres organiseerde. Nu organiseren wij regelmatig congressen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen workshops voor mbo en hbo. Hier kunnen apothekersassistenten netwerken, scholing volgen en diverse stands bezoeken. We zorgen dat al onze congressen geaccrediteerd zijn. Ook zijn we bezig om scholing en regioavonden door het hele land te organiseren. We merken dat we daarin nog meer aan de behoefte van de farmaceutisch zorgverlener kunnen voldoen. 
                Dit jaar organiseren we wederom de ‘Grote Apothekersassistenten Kennistest’. Hier kunnen alle apothekersassistenten aan meedoen. De test bestaat uit 40 farmaceutisch inhoudelijke vragen, 20 communicatievragen en 20 vragen over zelfzorg en voorlichting. Daarnaast komen er casussen aan bod. De test geeft een goede indicatie van je kennis. We zullen de Grote Apothekersassistenten Kennistest op het voorjaarscongres lanceren. De vragen worden in een leuk format gegoten, door middel van animaties en video’s, zodat het een interactieve test wordt. In totaal ben je ongeveer 2 à 3 uur bezig om het geheel te voltooien. Je kunt blokken met vragen ook in delen beantwoorden. Inschrijven kan via de mail. Op de dag van de apothekersassistent, 24 september 2019, worden de prijswinnaars bekend gemaakt.

Wat brengt het lidmaatschap bij Optima Farma voor de apothekersassistent?
Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat een grotere achterban voor meer gehoor zorgt. Hoe meer leden, hoe meer we als beroepsvereniging voor de beroepsgroep kunnen bereiken. Optima Farma heeft kwaliteit, kennis en deskundigheid hoog in het vaandel staan. Met een lidmaatschap bij Optima Farma krijgt de apothekersassistent korting op onder andere cursussen van Accredidact, Optima Farma congressen, regiobijeenkomsten en andere bij- en nascholing.


Trudy van Geffen is 37 jaar werkzaam geweest als farmaceutisch consulent in de openbare farmacie. Daarnaast verzorgde ze buiten de apotheek farmaceutisch inhoudelijke, klinische lessen en cursussen op het gebied van medische hulpmiddelen. In 2012 trad Van Geffen aan als vicevoorzitter van de beroepsvereniging Optima Farma, met als doel het leveren van kwalitatief goede, farmaceutische patiëntenzorg. Sinds 2017 vervult ze de rol van voorzitter binnen de organisatie. Ook heeft Van Geffen zich van 2013 tot 2018 actief ingezet als voorzitter van het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten Openbare Farmacie (KAOF), nu onder gebracht bij KABIZ.


 

Trudy van Geffen - voorjaarscongres Optima Farma

Bron: Optima Farma

Inloggen