WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

Veelgestelde vragen

Voor algemene vragen over abonnementen of bestellingen in de webwinkel, zie Vragen en Opmerkingen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met info@accredidact.nl.

Abonnement

Hoe vaak verschijnen de programma's?

Er verschijnen jaarlijks acht programma's van AccreDidact Huisarts, die elk staan voor twee accreditatiepunten.

Wat houdt een abonnement op AccreDidact Huisarts in?

AccreDidact biedt onafhankelijke, geaccrediteerde nascholing in een jaarlijks vaststaand aantal programma's. In 2019 ontvangt u acht programma's die elk staan voor twee accreditatiepunten.
Bovendien heeft u gratis onbeperkte toegang tot de besloten website van Klinische Diagnostiek (www.klinischediagnostiek.nl) ter waarde van € 72,50 per jaar.

U abonneert zich voor een (lopend) kalenderjaar waarin AccreDidact acht huisartsnascholingen publiceert. Wordt u bijvoorbeeld in juni abonnee dan krijgt u direct de reeds in dat jaar verschenen programma's toegestuurd en kunt u de bijbehorende toetsen maken. Ieder volgend programma ontvangt u op het moment van verschijnen.

Ik ben net abonnee geworden, kan ik nog programma's van vorige jaargangen krijgen?

Programma's uit voorgaande jaren waarvan de accreditatietermijn nog niet is verlopen, zijn voor abonnees tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar in de webwinkel.

Wat kost een AccreDidact-abonnement?

Een abonnement AccreDidact Huisarts kost in 2023 € 379,- (vrijgesteld van BTW).

Is een collectief abonnement voor onze praktijk of medisch centrum mogelijk?

Dit is zeker mogelijk. Neem voor een offerte contact op met de klantenservice (info@accredidact.nl).

Ik woon buiten Nederland. Kan ik abonnee worden?

U bent van harte welkom als abonnee bij AccreDidact. We vragen naast uw abonnementsgeld een bijdrage in administratie- en verzendkosten van € 25,- (binnen Europa) of € 37,50 (buiten Europa).

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen of mijn abonnement opzeggen?

Adreswijzigingen kunt u doorgeven door in te loggen en uw gegevens via Profiel wijzigen aan te passen (onder Mijn Dossier).

Uw abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd, het abonnementsjaar beslaat een standaard kalenderjaar. U kunt uw abonnement voor een volgend jaar schriftelijk opzeggen tot uiterlijk 1 november van het lopende kalenderjaar: AccreDidact, Postbus 24028, 3502 MA Utrecht of per e-mail naar info@accredidact.nl
U ontvangt binnen twee werkweken bevestiging van uw opzegging.

Accreditatie en nascholingspunten

Wat zijn de criteria voor het behalen van de punten/toets?

Voor het behalen van een toets moet u minimaal 70% van de toetsvragen correct beantwoorden.

Zijn de programma's van AccreDidact geaccrediteerd?

De programma's van AccreDidact zijn door de KNMG geaccrediteerd voor 2 punten, een abonnementsjaar levert (na het behalen van de toetsen) dus 16 punten op.

Hoeveel punten levert een vol abonnementsjaar op?

Een abonnementsjaar levert in aanleg, na het behalen van de toetsen, 16 accreditatiepunten op.

Geeft AccreDidact mijn accreditatiepunten door?

AccreDidact geeft uw nieuw behaalde punten direct door aan GAIA. Binnen een kwartier zou u deze terug moeten zien in uw persoonlijk dossier. Uiteraard is het noodzakelijk dat uw BIG-nummer is ingevuld.

eLearning en toets

Wat is het verschil tussen eLearning en schriftelijk doorwerken?

Alle programma's zijn zowel schriftelijk als in eLearning beschikbaar. Het voornaamste verschil is dat de toets in eLearning (en de online toets) u direct toetsresultaat en punten in GAIA opleveren!

Het maakt geen verschil voor het aantal nascholingspunten of u de toets schriftelijk of in de eLearning maakt. Ook is het mogelijk om na het doorwerken van de eLearning de toets alsnog schriftelijk te maken. U kiest dus zelf per programma hoe u deze doorwerkt en toetst. Bovendien kunt u daarna het boekje als naslagwerk bij de hand houden.

Tot wanneer kan ik de eLearning van een programma volgen en/of de toets maken?

U kunt de eLearning en afsluitende toets van een programma maken tot de laatste dag van accreditatie. In uw online nascholingsoverzicht (onder Mijn dossier) vindt u van ieder programma de einddatum van accreditatie. Daarnaast wordt de einddatum ook vermeld in alle boekjes en op de toets. Toetsen en eLearning waarvan de accreditatie is verlopen, zijn vanaf dat moment uiteraard ook niet meer te maken via de website.

Kan ik de afsluitende toets op papier maken als ik de eLearning heb doorgewerkt?

Alle toetsen van nog geaccrediteerde programma's zijn naar keuze op papier of online te maken. U kunt uw programma in eLearning op ieder gewenst moment onderbreken en op een andere, door u gewenste manier voortzetten of afsluiten. Het voordeel van de online toets is dat u direct de uitslag kent en uw punten binnen een kwartier aan uw GAIA-dossier zijn toegevoegd.

Kan ik een afgebroken eLearning of toets later gewoon verder afmaken?

Nadat u opnieuw heeft ingelogd, is de afgebroken eLearning of toets beschikbaar om te vervolgen.

Waar kan ik mijn certificaten en toetsresultaten vinden?

In uw nascholingsoverzicht bij AccreDidact (onder Mijn dossier) zijn per succesvol afgerond programma zowel het certificaat als de feedback bij de toetsantwoorden te vinden.

Het overzicht Mijn dossier blijft hangen op "Uw overzicht wordt geladen" of een wit scherm, wat nu?

Dit kan een probleem zijn in Microsoft Explorer en is meestal eenvoudig te verhelpen via de comptabiliteitsweergave (klik hier voor een voorbeeld).

U kunt er ook voor kiezen te werken in Google Chrome. De ervaring leert dat deze de functionaliteit van de website en eLearning optimaal ondersteunt.

Overig

Ik ben geen abonnee, maar wil losse programma's bestellen. Kan dat?

Uiteraard kan dat, voor niet-abonnees geldt voor losse nascholingen een prijs vanaf € 49,60 per programma. U kunt deze bestellen in de webwinkel.

Ik ben geen huisarts, maar wil toch graag een van deze nascholingen van AccreDidact volgen. Kan dat?

Wegens succes heeft de KNMG per 1 mei 2016 de pilot ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ voor alle deelnemende verenigingen omgezet in regulier accreditatiebeleid.

Voor de meeste geneeskundig specialisten en profielartsen betekent dit dat zij punten van andere specialisaties kunnen laten meetellen voor hun eigen herregistratie. Artsen van deelnemende verenigingen mogen - afhankelijk van hun specialisme - per herregistratieperiode 25-50% geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen. Klik hier voor meer informatie op de website van de KNMG.

U kunt uw bestelling plaatsen in de webwinkel, behaalde punten komen in uw GAIA-dossier terecht op basis van uw BIG-nummer.

Ik ben abonnee van AccreDidact. Hoe krijg ik toegang tot de besloten website Klinische Diagnostiek?

Als u staat ingelogd op de AccreDidact-website kunt u onder Mijn dossier in de navigatie Klinische Diagnostiek aanklikken. Daar staat de link waarmee u in een keer, ingelogd en wel, toegang heeft.

Kan ik de kosten van mijn abonnement van de belasting aftrekken als beroeps-/scholingskosten?

Dit is inderdaad voor 100% mogelijk als vrijgevestigd huisarts. Als u in loondienst bent, kunt u bij uw werkgever informeren naar het scholingsbudget.

Is AccreDidact geregistreerd in het CRKBO en zijn de kosten dus vrijgesteld van BTW?

Ja, AccreDidact is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO); dat betekent dat we uw nascholing tegen 0% BTW kunnen blijven aanbieden!

Waarom wordt er naar mijn e-mailadres gevraagd?

In het kader van een prompte afwerking van uw nascholingsinspanning vragen wij u ook bij de schriftelijke toetsing of u via e-mail ontvangstbevestiging (inclusief het antwoordblad) wilt ontvangen. Daarnaast zal AccreDidact u via e-mail bijvoorbeeld informeren over het verschijnen van nieuwe programma's, het aflopen van de accreditatie van een bepaald programma of een mededelen dat het abonnementsgeld zal worden geïncasseerd.

  • Accreditatie bureau cluster 1

    Accreditatie bureau cluster 1
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

    Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
  • Verenso

    Verenso

Inloggen