WinkelmandjeBekijk/wijzig inhoud ×
  • Er zitten geen programma's in het winkelmandje.

Menu

2014/1

Ondersteunen van zelfmanagement bij chronisch zieken

Auteurs: Drs. Frank Verhulst en Drs. Marieke van der Burgt
6
Accreditatiepunten verlopen op: 20 oktober 2017
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Samenvatting

Als gevolg van demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg zijn er meer ouderen en meer mensen met chronische gezondheidsproblemen. Bovendien wordt van mensen die gebruikmaken van zorg verwacht dat zij zelf een (groter) aandeel nemen in de zorg voor hun gezondheid: meer zelfmanagement. Dat stelt niet alleen patiënten maar ook zorgverleners voor extra taken. Van hen wordt verwacht dat zij hun patiënten ondersteunen bij zelfmanagement en hun patiënten daartoe uit te rusten. Bovendien stellen zorgverzekeraars steeds vaker eisen aan de inspanningen en resultaten van de zorgverleners op dit gebied.
In KNGF-richtlijnen wordt voorlichting genoemd als interventie om gezondheidsgedrag te bevorderen; in een aantal richtlijnen wordt het streven naar (meer) zelfmanagement expliciet vermeld.
Bij veel patiënten zijn meerdere zorgverleners betrokken, vaak van verschillende disciplines. Ondersteunen van zelfmanagement vereist daarom ook onderlinge afstemming. Het ondersteunen van zelfmanagement stelt eisen aan de organisatie van de zorg en andere randvoorwaarden. Dat heeft geleid tot het ontstaan van zorgketens en zorggroepen .


Deze nascholing biedt handvatten om een inschatting te maken van het zelfmanagement van uw patiënten in de praktijk, te onderzoeken welke factoren daarbij een rol spelen en vervolgens effectieve interventies te kiezen om hun zelfmanagement te bevorderen. In de nascholing worden modellen van gedragsverandering beschreven die in de fysiotherapiepraktijk, maar ook multidisciplinair, toepasbaar zijn, vooral bij de zorg voor chronisch zieken.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door het KNGF voor 6 punten in het deelregister Algemeen Fysiotherapeut (Accr.nr. 22754).

Inhoud

Blok A Leven met een chronische ziekte
A1 Integraal model voor zorg aan chronisch zieken
A2 Relatie van patiënt en zorgverleners
A3 Zelfmanagementondersteuning
Blok B Zelfmanagement: gedrag en ondersteunen van gedragsverandering
B1 Modellen van gedragsverandering
Blok C Persoonsgebonden factoren
C1 Persoonsgebonden factoren in relatie tot gezondheidsgedrag
C2 In kaart brengen van (vermogen tot) zelfmanagement
Blok D Synthese: integrale zorg met ondersteuning van zelfmanagement
D1 Chronic Care Model revisited
D2 Organisatie van integrale zorg met een centrale plaats voor zelfmanagement(ondersteuning)
Actie en verantwoording
Literatuur
Nadere bespreking van vragen en opdrachten
Afsluitende toets

Doelstellingen

Na het doornemen van dit nascholingsprogramma:

  • hebt u inzicht in zelfmanagement;
  • hebt u inzicht in de fasen van gedragsverandering;
  • kunt u het stappenmodel van gedragsverandering beschrijven (Doen en blijven doen) inclusief de persoonsgebonden factoren;
  • herkent u in casuïstiek de stappen en relevante beïnvloedende factoren en kunt u aangeven welke interventies geschikt zijn;
  • kunt u de rol van persoonsgebonden factoren bij gedragsverandering beschrijven, in casuïstiek herkennen en de implicaties voor gedragsverandering uitleggen;
  • kunt u randvoorwaarden aangeven voor het opzetten en uitvoeren van (multidisciplinaire) zelfmanagementondersteuning.

Over de auteurs

Frank Verhulst is eerstelijns psycholoog, docent en trainer van gezondheidsprofessionals op het gebied van communicatie en zelfmanagement. Hij heeft voor multidisciplinaire groepen van eerstelijns zorgverleners nascholingsprojecten ontwikkeld op het gebied van voorlichting en zelfmanagementondersteuning.
Marieke van der Burgt is arts en voorlichtingsdeskundige. Zij heeft nascholingsprojecten op het gebied van voorlichting en ondersteuning van zelfmanagement ontwikkeld voor diverse beroepsgroepen.

Bronnen bij dit programma

Let op: toegang tot aanvullende content is voorbehouden aan deelnemers
Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

  • KNGF

    KNGF

Inloggen